Dane lekarza
dr n. med. Ryszard Wierzbicki
Specjalizacja
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
Praca

 • Główny konsultant d/s onkologii w Szpitalu na Klinach w Krakowie;
 • St. Asystent Kliniki Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16.


Zakres czynności w Medical Esthetic

 • 1. Konsultacje z dziedziny chirurgii ogólnej.
 • 2. Konsultacje z dziedziny onkologii:
  - Z zakresu układu pokarmowego;
  - Z zakresu chorób piersi;
  - Choroby skóry – czerniak skóry, znamiona i inne.
 • 3. Wykonywanie zabiegów w znieczuleniu miejscowym oraz z użyciem podtlenku azotu:
  - Zmiany skóry o cechach niepokoju onkologicznego całego tułowia;
  - Zmiany skóry twarzy;
  - Zmiany tkanki łącznej ( włókniaki, tłuszczaki, itd.);
  - Biopsje cienkoigłowe (BACC) pod kontrolą USG;
  - Biopsje gruboigłowe ( Oligobiopsja) pod kontrola USG.


Wykonywane procedury medyczne


Operacje z zakresu:

 • 1. Czerniak skóry, czerniak błony śluzowej przewodu pokarmowego (odbytnicy), czerniak z zakresu jamy otrzewnowej. Rodzaje operacji:
  a) Radykalne wycięcie (w każdym umiejscowieniu);
  b) Badanie węzła chłonnego "wartownika" metoda izotopowo-barwikową;
  c) Limphadenectomia selektywna, elektywna;
  d) Reoperacje w przypadku wznowy, progresji choroby;
 • 2. Nowotwór złośliwy piersi. Rodzaje operacji:
  a) Tumorectomia;
  b) WLE – szerokie wycięcie guza nowotworowego;
  c) Quandrantektomia z badaniem węzła chłonnego "wartownika" metodą izotopowo-barwinkową;
  d) Quandrantektomia + Limphadenectomia (BCT);
  e) Amputacja piersi sposobem Maddena, itd.;
  f) Implantacja protez piersi.
 • 3. Nowotwory złośliwe układu pokarmowego. Rodzaje operacji:
  a) Resekcja żołądka sposobem Roux-en Y i inne rodzaje;
  b) Resekcja guzów wątroby:
     - Metastasectomia;
     - Bisegmentectomia;
     - Bisegmentectomia;
     - Hemihepatectomia;
     - Termoablacja;
     - Termoresekcja "Nóż Habiba";
  c) Cholecystectomia;
  d) Hemicolectomia prawostronna;
  e) Hemicolectomia lewostronna;
  f) Amputacja odbytnicy brzuszno-krzyżowa;
  g) Operacja Hartmana;
  h) Przywrócenie ciągłości przewodu pokarmowego;
  i) Operacje nowotworów trzustki:
     - Częściowe resekcje trzustki;
     - Całkowita pancreatodeuodenectomia (Operacja Whiple’a);
     - inne.
  j) Operacje na drogach żółciowych.
 • 4. Mięsaki tkanek miękkich u dorosłych. Rodzaje operacji:
  a) Operacje przedziałowe (radykalne wycięcie);
  b) Radykalne wycięcie guzów przestrzeni zaotrzewnowej.
 • 5. Nowotwory układu limfatycznego. Rodzaje operacji:
  a) Splenectomia;
  b) Limphadenectomia;
  c) Biopsja "Danielsa" (węzeł chłonny lewej okolicy nadobojczykowej).
 • 6. Nowotwory gruczołów wydzielania wewnętrznego.
  a) Operacje tarczycy;
  b) Operacje nadnerczy;
  c) Operacje ginekomastii.
 • 7. Operacje naprawcze przepuklin powłok brzucha – duże, pooperacyjne, okołostomijne z użyciem wszczepu syntetycznego.
 • 8. Metody innowacyjne w chirurgii onkologicznej.
  a) Operacje z zastosowaniem aparatury "NanoKnife" w nieresekcyjnych guzach trzustki, guzach pierwotnych wątroby i guzach przerzutowych.